صندلی کنفرانس

صندلی کنفرانس

صندلی کنفرانس

Conference chair

صندلی اتاق کنفرانس می تواند تاثیر زیادی بر احساس اتاق کنفرانس شما داشته باشد. در حالت ایده آل، آنها مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند و در جلسات طولانی بسیار مفید خواهند بود. آنها باید به راحتی استفاده شوند و همچنین نشان تجاری و فرهنگ شرکت شما را منعکس کنند. هنگام انتخاب صندلی اتاق کنفرانس مناسب، موارد زیر را در نظر بگیرید:
سبک اتاق کنفرانس شما چیست؟ اطمینان حاصل کنید که صندلی های مدرن را در یک اتاق کنفرانس سنتی و خانه ای قرار ندهید.
چقدر مقدار فضا نیاز است؟ اگر یک اتاق بزرگ و باز دارید، گزینه های صندلی زیادی وجود دارد که مناسب خواهند بود. اگر فضای تنگ و فشرده ای دارید، صندلی های بزرگ بهترین استفاده از اتاق کنفرانس شما را نخواهند داشت.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل c816 انرژی

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل c816 انرژیConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس انرژیکد محص..

7,000,000ریال

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C709 انرژی

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C709 انرژیConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس انرژیکد محص..

6,650,000ریال

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C708 انرژی

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C708 انرژیConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس انرژیکد محص..

6,650,000ریال

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C507 انرژی

صندلی کنفرانس پارچه اسپرت مدل C507 انرژیConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس انرژیکد محص..

6,800,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Math هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Math هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول..

13,940,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Math هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Math هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول..

14,480,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Lab هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Lab هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول:..

10,910,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل General هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل General هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد مح..

10,590,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل ELEPHANT هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل ELEPHANT هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد م..

14,010,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل ELEPHANT هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل ELEPHANT هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد م..

14,010,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Creative هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Creative هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد م..

14,630,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Boss هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل Boss هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول..

15,510,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل 2 Prestige هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل 2 Prestige هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد..

14,480,000ریال

صندلی کنفرانسی چرمی مدل 2 Prestige هلگر

صندلی کنفرانسی چرمی مدل 2 Prestige هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد..

14,480,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگرConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول: ..

14,630,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگرConference chairمعرفی اجمالی مشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول:..

15,170,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Math هلگرConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول: ..

14,630,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Lab هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل Lab هلگرConference chairمعرفی اجمالی مشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصول: ..

11,350,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل General هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل General هلگرConference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگرکد محصو..

11,180,000ریال

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل ELEPHANT هلگر

صندلی کنفرانسی پارچه ای مدل ELEPHANT هلگر Conference chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی کنفرانس هلگر..

14,800,000ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.