صندلی آزمایشگاهی

صندلی آزمایشگاهی

صندلی آزمایشگاهی

Laboratory chairs

صندلی  آزمایشگاهی صندلی‌های چرخدار بدون تکیه هستند که در بارها و هم‌چنین در آزمایشگاه از آن استفاده می‌شود.
تابوره جهت نشستن جراح، کمک جراح، متخصصین بیهوشی در هنگام عمل جراحی در اتاق عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اندازه‌های مختلف قابل دسترس است.این صندلی قابلیت قابلیت تنظیم ارتفاع نیز دارد.
این صندلی باید بعد از هر عمل جراحی باید استریل مجدد شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

زیرپای چرخدار مدلDxracer FXONR

زیرپای چرخدار مدلDxracer  FXONRLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی Dxracerکد م..

12,000,000ریال

تابوره پزشکی فرینو

تابوره پزشکی فرینو Laboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی و تابوره فرینوکد محصول:..

6,250,000ریال

صندلی کارگاهی چرمی مدل JK510 راینو

صندلی کارگاهی چرمی مدل JK510 راینو Bachelor chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راینوکد مح..

8,880,000ریال

صندلی کارگاهی پارچه ای مدل JK510 راینو

صندلی کارگاهی پارچه ای مدل JK510 راینو Bachelor chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راینوک..

8,880,000ریال

صندلی کارگاهی پارچه ای مدل JK510 راینو

صندلی کارگاهی پارچه ای مدل JK510 راینو Bachelor chairمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راینوک..

8,880,000ریال

صندلی آزمایشگاهی چرمی مدل L401T راینو

صندلی آزمایشگاهی چرمی مدل L401T راینو Laboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راین..

4,500,000ریال

صندلی آزمایشگاهی چرمی مدل L401T راینو

صندلی آزمایشگاهی چرمی مدل L401T راینو Laboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راین..

4,500,000ریال

صندلی آزمایشگاهی پارچه ای مدل L401T راینو

صندلی آزمایشگاهی پارچه ای مدل L401T راینو Laboratory chairsمعرفی اجمالیمعرفی اجمالیمشخصات صندلی..

4,500,000ریال

صندلی آزمایشگاهی پارچه ای مدل L401T راینو

صندلی آزمایشگاهی پارچه ای مدل L401T راینو Laboratory chairsمعرفی اجمالیمعرفی اجمالیمشخصات صندلی..

4,500,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل V102 راشن

صندلی آزمایشگاهی مدل V102 راشن Laboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راشنکد محصو..

4,100,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل V102 راشن

صندلی آزمایشگاهی مدل V102 راشن Laboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راشنکد محصو..

4,100,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A520 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A520 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

7,600,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A520 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A520 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

7,600,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A519 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A519 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

5,750,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A519 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A519 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

6,950,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A518 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A518 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

8,700,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A518 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A518 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

8,700,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

8,100,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

8,100,000ریال

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیران

صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیرانLaboratory chairsمعرفی اجمالیمشخصات صندلی آزمایشگاهی راحتیرانکد مح..

8,100,000ریال

کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.