جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

جاکلیدی های فلزی می توانند از هر نوع فلزی ساخته شوند، فلزها جهت استفاده پرداخت می شوند و یا با یک لایه پوشش داده می شوند.

از انواع جاکلیدی فلزی می توان به جاکلیدی استیل، نیکل، سرب و قلع اشاره نمود.

Key Chain, Key Holder, Metal key ring, Multifunction key chain


نمایش:
مرتب کردن براساس:

جاکلیدی متر MT

جاکلیدی متر MT مشخصات:جاکلیدی متر تبلیغاتی - متر جاسوئیچیجنس: فلزتعداد سفارش: حداقل ۲۰۰ عددرنگب..

295,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی GH

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی GH مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش: ح..

147,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-70

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-70 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-539

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-539 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفار..

160,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-36

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-36 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-32D

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-32D مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفار..

147,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-20D

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-20D مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفار..

147,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-14D

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-14D مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفار..

147,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1015

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1015 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاکلیدی فانتزیجنس: فلزتعداد سفارش:..

133,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1011

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1011 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفا..

170,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1002

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی CA-1002 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفا..

133,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B741

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B741 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش:..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B56

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B56 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش: ..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B445

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B445 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش:..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B442

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B442 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش:..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B17-P

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی B17-P مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش..

100,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 821S

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 821S مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش:..

118,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 820S

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 820S مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاسوئیچی تبلیغاتیجنس: فلزتعداد سفارش:..

118,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 666

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 666 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاکلیدی فانتزیجنس: فلزتعداد سفارش: حدا..

133,000ریال

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 650

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی 650 مشخصات:جاکلیدی فلزی تبلیغاتی - جاکلیدی فانتزیجنس: فلزتعداد سفارش: حدا..

118,000ریال

whatsapp punez
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.