کدنام محصولتعداد در کارتنوزن خالص بستهوزن ناخالص کارتنابعاد بستهابعاد کارتن
711بیسکویت سلامت بزرگ12890 گرم12175 گرم75 * 120 * 290243 * 305 * 465